dəyirmançı

dəyirmançı
is. Dəyirmanda un üyütməklə məşğul olan adam. Dəyirmançının şahidi kömbəçi olar. (Ata. sözü). <Qulamhüseyn:> Üstümü unlu görüb adımı dəyirmançı çağırma. M. İ.. // Dəyirman sahibi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kardığar — (Cəbrayıl) arpa ilə buğdanın qarışığı. – Dəyirmançı bir put kardığar üyütdü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • soğmax — I (Basarkeçər, Başkeçid, Borçalı, Qazax, Şəmkir) suyun qabağını kəsmək. – Də:rmanın suyunu taxtaynan soğdux (Basarkeçər); – Suyu soğdum (Borçalı); – Dəyirmançı, suyu soğut (Qazax); – Də:rmənin suyu soğuluf (Şəmkir) II (Basarkeçər, Hamamlı, Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aparmaq — f. 1. Bir şeyi əlinə götürərək, yaxud dalına yükləyərək bir yerdən başqa yerə köçürmək, gətirmək. Uşağı qucağında aparmaq. Yükü dalında aparmaq. Tayı çiynində aparmaq. – Həkimin nüsxəsini heç dərmanxanaya aparmadım. M. C.. // Daşımaq, nəql etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çim — 1. is. 1. Torpağın, kökləri bir birinə sarışmış sıx ot bitkiləri bitmiş üst qatı, təbəqəsi. // Həmin qatdan kəsilmiş hissə. Uşaqlardan birisi yamacda çim kəsər, qalanları çimləri çılpaq kürəklərinə qalaq qalaq yığıb sahilə daşıyar, çayın qolunun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çünki — bağl. <fars.> Ona görə ki, bundan dolayı, bu səbəbdən. <Vaqif> ehtiyat edirdi, çünki bu görüş yanlış şayiələr doğura bilərdi. Ç.. <Əsgər:> Yəqin ki, getməz, çünki o, bəy qızıdır. Ü. H.. // Bir halda ki, madam ki. Çünki oldun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qardaşoğlu — is. 1. Qardaşın oğlu. Qardaşoğlun harada işləyir? 2. Yaşlı adamın özündən kiçik oğlana müraciəti. <Dəyirmançı:> Bilirsən, qardaşoğlu, beş qızım var, Tanrı mənə oğul zürriyyəti məsləhət görməyib. Ç.. <İlyas:> Hə, qardaşoğlu, mənə kömək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şahad — is. Dəyirmanda üyüdülən taxıl üçün alınan haqq; dəyirman haqqı. Dəyirmanda dənim yox, şahad üstə başım yarılır. (Ata. sözü). <Dəyirmançı yüzbaşıya:> Varımıyoxumu apardılar, bilirsən ki, əkinim yox, biçinim yox, şahadla dolanıram, yeyənim də …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”